نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
خزر: نشست خبری با موضوع "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" با حضور دکتر حیدرزاده -معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نصیرزاده -مدیر روابط عمومی دانشگاه و جمعی از اصحاب رسانه استان در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد.

نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نشست خبری با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت