نشست مجمع نمایندگان با رییس کل و مدیران دادگستری گیلان
نشست مجمع نمایندگان با رییس کل و مدیران دادگستری گیلان

بیشتر بخوانید:روایت متفاوت شاهد عینی سینما رکس بعد از ۴۲ سال

بیشتر بخوانید:
وضعیت استان در مجموع خوب نیست و باید بیشتر تلاش کرد