نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت
نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت
خزر: به مناسبت فرا رسیدن سالگرد انقلاب اسلامی علاوه بر آذین بندی معابر عمومی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت به منظور ایجاد فضای شاداب و متناسب به این روزها، اقدام به تهیه و نصب المانهایی ویژه برای میدانهای شهر نموده است.

0a5f671a-7f5a-452a-b689-6293bfcb9c0a نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 6f2b5f79-142f-43c2-b56b-f77b98ec8b9e نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 7b487e93-8705-403d-9f82-765d7b7df578 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 7ce3e2e0-3a55-4523-adeb-bf51739aa11a نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 38a614ed-dad9-46d9-a598-62972eae2a3e نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 77c804a1-eb64-4543-b85f-caf9c712e3f3 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 91cee62c-9208-4128-b3cf-2e54c5efc829 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 323caab0-a764-409a-9e80-b9bfa1e8d3d0 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 4897c6cc-4fb4-4c58-bd79-9bae8e54ee84 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 43044e33-da95-4be9-b0b4-7995b4990685 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 956029ca-1366-4941-a139-0f72b8edc673 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت abedd13c-6fa7-4e12-96a2-e43726d01cf3 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت f52c553e-293f-4128-a551-c34ce44df622 نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 38a614ed-dad9-46d9-a598-62972eae2a3e-Copy نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 0a5f671a-7f5a-452a-b689-6293bfcb9c0a-Copy نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 6f2b5f79-142f-43c2-b56b-f77b98ec8b9e-Copy نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 7b487e93-8705-403d-9f82-765d7b7df578-Copy نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت 7ce3e2e0-3a55-4523-adeb-bf51739aa11a-Copy نصب المانهای دهه فجر در میدانهای رشت

بیشتر بخوانید:
شهرداری رشت برای اداره خوب شهر در شرایط بحران به ۱۲۰ دستگاه آماده به کار نیاز دارد