نقش انکارناپذیر مشارکت عمومی در توسعه پایدار
نقش انکارناپذیر مشارکت عمومی در توسعه پایدار
خزر: بسیاری از جوامع به نقش مشارکت مردمی در توسعه شهری پی برده و آنرا جزیی لاینفک از توسعه پایدار می دانند.

به گزارش خزرآنلاین، بسیاری از جوامع به نقش مشارکت مردمی در توسعه شهری پی برده و آنرا جزیی لاینفک از توسعه پایدار می دانند.

«مشارکت اجتماعی شهروندان» و بهره گیری از ظرفیت های نهادها و سازمان های مردم نهاد یکی از راهکارهای رسیدن به توسعه است.

سازمانهای مردم نهاد بر اساس همسویی اهداف و نیازهای افراد جامعه ایجاد شده و با ارتقای سطح بهداشت، محیط زیست، آموزش و … به توسعه جوامع کمک می کنند.

در شهر رشت سازمان های مردم نهاد زیادی فعال بوده و دارای ظرفیت ها و پتانسیل مطلوبی هستند که می توان از آنها برای گسترش و ارتقای مشارکت های اجتماعی مردم در جامعه بهره برد. ظرفیت متفاوتی که در صورت اعتمادسازی می تواند تسهیلگر توسعه باشد.

باید نقش و مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد را به عنوان یک کاتالیزور برای اجرای صحیح طرح های شهری بپذیریم و برای آن برنامه ریزی کنیم.

بیشتر بخوانید:
نخستین جلسه شورای اداری شهرداری رشت با حضور شهردار جدید