هرمز ربانی عضو غیرموظف هیات مدیره باقی ماند/ خبری از ورود قربانی به جمع اعضای هیات مدیره نیست!
هرمز ربانی عضو غیرموظف هیات مدیره باقی ماند/ خبری از ورود قربانی به جمع اعضای هیات مدیره نیست!
خزر: چندی پیش هم از محمدحسین قربانی نماینده سابق آستانه در مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه احتمالی عضویت در هیات مدیره منطقه آزاد انزلی نام برده شده و حتی برخی رسانه ها خبر از انتصاب وی در این سمت داده بودند. انتصابی که البته تا کنون رخ نداده است. 

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از عدم بروز تغییر در وضعیت عضویت هرمز ربانی در هیات مدیره منطقه آزاد انزلی دارد. ربانی در حال حاضر عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی است. 

چندی پیش هم از محمدحسین قربانی نماینده سابق آستانه در مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه احتمالی عضویت در هیات مدیره منطقه آزاد انزلی نام برده شده و حتی برخی رسانه ها خبر از انتصاب وی در این سمت داده بودند. انتصابی که البته تا کنون رخ نداده است. 

گفتنی است شنیده هایی به تحریریه خزرآنلاین  واصل شده که حکایت از وجود برخی لابی گری ها در انتخاب پیمانکار یکی از پروژه های عمرانی مهم در منطقه آزاد در دوران صدارت مدیرعامل قبلی دارد. شنیده هایی که خزرآنلاین به محض وصول اسنادی از آن، اقدام به انتشار آن خواهد نمود.