هزار مقام مسوؤل داروخانه دارند!
هزار مقام مسوؤل داروخانه دارند!
خزر: طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوز‌ها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند.

به گزارش خزرآنلاین، برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند. 

همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به‌عنوان مسؤول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آن‌ها از کارکنان شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند، از این رو ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوز‌ها اتخاذ شود.