همت مقامات ارشد قضایی گیلان برای حفظ کرامت زندانی و خانواده آنها
همت مقامات ارشد قضایی گیلان برای حفظ کرامت زندانی و خانواده آنها
خزر: محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان گفت: در راستای اجرای برنامه های زندان تحولی (طرح بامداد) برای حفظ کرامت زندانی و خانواده های آنان با پیش بینی بکارگیری بیش از ۱۰۰۰ زندانی تحولی شگرف صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش خزرآنلاین، محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان گفت: در راستای اجرای برنامه های زندان تحولی (طرح بامداد) برای حفظ کرامت زندانی و خانواده های آنان با پیش بینی بکارگیری بیش از ۱۰۰۰ زندانی تحولی شگرف صورت خواهد پذیرفت.

رضا محمدی اصل، با اشاره به تاثیر آسیب‌هایی که زندان بر روی فرد زندانی و خانواده او می گذارد، گفت برای پیشگیری و جلوگیری از آسیب های اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی می توان یک زندانی که در حال تحمل حبس است با دعوت از خانواده وی و یک زنجیره اقتصادی مناسب را برای این گروه هدف تدوین نمود تا بعد از آزادی هم وی و هم خانواده ها در یک کارجمعی منتفع باشند.

محمدی اصل ضمن تقدیر ازریاست سازمان زندان های کشور، رییس کل دادگستری، دادستان، معاونین و عضو هیئت اجرایی بنیاد تعاون استان در به ثمر رساندن این وظیفه مهم افزود: در حال تنظیم قرارداد با بزرگترین کارآفرینان از پوشاک تا صنایع بسته بندی هستیم که همگی کارآفرینان تولیدات خود را از دستگاه های سخت افزاری تا موارد نرم افزاری در زندان های گیلان مستقر می نمایند که باز هم زندان های استان گنجایش پذیرش این مسیر را برای ایجاد اشتغال هرچه بیشتر دارد.

محمدی اصل در ادامه با بیان اینکه همت و همدلی همه زحمت کشان عرصه اصلاح و تربیت جلوگیری از برگشت زندانی به چرخه جرم است بیان کرد ، حفظ و کرامت خانواده گروه هدف در اولوست است و باید گفت خانواده زندانی مجرم نیست و باید از آسیب های اجتماعی حفظ شود و این وظیفه اصلی ما است.

مدیر کل زندان های گیلان در پایان با بیان اینکه فعل خواستن برای ایجاد اشتغال در زندان های گیلان برای کلیه زندانیان واجد شرایط چه در زندان بسته و چه در زندان باز صرف می شود به سخنان خود پایان داد.

۰/۵ (۰ نظر)