عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده
عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده
خزر: سید محمد احمدی شهردار و هادی رمضانی عضو شورای اسلامی شهر رشت از پاکبان آسیب دیده شهرداری عیادت کردند.

به گزارش خزرآنلاین، سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه هادی رمضانی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی، جمعی از معاونین و مدیران شهرداری از پاکبان آسیب دیده شهرداری منطقه چهار عیادت کردند.

گفتنی است شهردار رشت از پاکبان آسیب دیده که حین انجام کار از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شده بود دلجویی نمود و در جریان روند درمان وی قرار گرفت همچنین قول مساعد جهت پیگیری روند تکمیلی درمان وی را داد.

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده

عیادت شهردار و عضو شورای اسلامی رشت از پاکبان آسیب دیده