پاکسازی محیطی معابر شهری
پاکسازی محیطی معابر شهری
خزر: پاکسازی محیطی معابر شهری؛ حاشیه خیابان امام خمینی (ره) و کوچه شهید حسن‌نژاد .