پشت پرده فشارها بر شهردار لاهیجان؛ درخواست تایید صورت وضعیت ۲۰ میلیونی برای کار نکرده!
پشت پرده فشارها بر شهردار لاهیجان؛ درخواست تایید صورت وضعیت ۲۰ میلیونی برای کار نکرده!
خزر: اخیرا مطالبی با هدف هجمه به شهردار لاهیجان در فضای مجازی منتشر می شود. مطالبی که بعضا هیچ ارتباطی به شهرداری لاهیجان نداشته و صرفا تخریب شهردار لاهیجان را دنبال می کند.

به گزارش خزرآنلاین، اخیرا مطالبی با هدف هجمه به شهردار لاهیجان در فضای مجازی منتشر می شود. مطالبی که بعضا هیچ ارتباطی به شهرداری لاهیجان نداشته و صرفا تخریب شهردار لاهیجان را دنبال می کند.

 در همین راستا گفته می شود پشت صحنه هجمه به شهردار لاهیجان، فرد پیمانکاری قرار دارد که اخیرا از بابت اقدامات انجام نداده، صورت وضعیتی ۲۰ میلیونی به شهرداری لاهیجان ارائه داده و این صورت وضعیت مورد تایید شهردار لاهیجان قرار نگرفته است.

 این فرد که ارتباط مالی تنگاتنگی با شهردار پیشین یکی از شهرهای کوچک شرقی استان داشته، ماهانه مبالغی را به صورت ثابت از شهردار وقت دریافت می کرده که اسناد این دریافتی با حضور شهردار جدید، قابل دست یابی و انتشار است.

 در همین راستا از شهردار لاهیجان هم تقاضا می شود ضمن راه اندازی سامانه شفافیت، اسناد مربوط به پیمانکاری های این فرد و دریافتی های وی در ادوار گذشته را در این سامانه منتشر و یا جهت انتشار در اختیار رسانه های استان قرار دهد تا مشخص شود پشت پرده برخی ژست های دلسوزانه، صرفا برخی منفعت طلبی ها است.