آسانسورهای پل های عابرپیاده همچنان خراب و معیوب! آن همه هیاهو فقط برای یک پله برقی بود؟!
آسانسورهای پل های عابرپیاده همچنان خراب و معیوب! آن همه هیاهو فقط برای یک پله برقی بود؟!
خزر: اصرار اعضای شورا چندان هم بی فایده نبود چرا که سبب شد شهرداری رشت ناچار به پیگیری های حقوقی شده و سرانجام، پله برقی پل عابرپیاده میدان جانبازان پس از مدت ها به کار بیفتد اما خراب بودن و خراب ماندن آسانسورهای سایر پل های عابرپیاده آن هم درحالی که همین پل ها به بهترین کیفیت در حال خدمت رسانی به صاحبان کانون های تبلیغاتی هستند، این سوال را به ذهن متبادر می کند که آن همه هیاهو فقط برای یک پله برقی بود؟!

به گزارش خزرآنلاین، یکی از محورهای طرح سوال اخیر از شهردار رشت، وضعیت نا به سامان پله های عابرپیاده بود! پل هایی که به علت خرابی آسانسورهایشان، عملا تبدیل به بیلبوردهای تبلیغاتی شده و به جای خدمت رسانی به عموم مردم، در خدمت معرفی محصولات صاحبان ثروت قرار گرفته اند!

 پس از انتخاب امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت، شورای شهر در اقدامی ارزشمند و در ضرب العجلی معین، وی را مکلف به تعیین وضعیت این پل ها نمود. با این حال، عدم تغییر وضعیت این پل ها منجر به آن شد که این موضوع به یکی از محورهای مهم طرح سوال از شهردار رشت تبدیل شود. طرح سوالی که اگرچه به علت عمر کوتاه حضور علوی در راس شهرداری رشت منجر به استیضاح و برکناری وی نشد اما وضعیت بسیاری از این پل ها همچنان به حال خود رها شده و درب آسانسورهای خراب و معیوب آن، بی هیچ تعمیری مدت هاست که بر روی مردم بسته است.

 البته اصرار اعضای شورا چندان هم بی فایده نبود چرا که سبب شد شهرداری رشت ناچار به پیگیری های حقوقی شده و سرانجام، پله برقی پل عابرپیاده میدان جانبازان پس از مدت ها به کار بیفتد اما خراب بودن و خراب ماندن آسانسورهای سایر پل های عابرپیاده آن هم درحالی که همین پل ها به بهترین کیفیت در حال خدمت رسانی به صاحبان کانون های تبلیغاتی هستند، این سوال را به ذهن متبادر می کند که آن همه هیاهو فقط برای یک پله برقی بود؟! آیا شانیت ۱۱ عضو شورا و طرح سوال از شهردار رشت و پاسخ علوی و صرف هزینه های مالی و زمانی و ساعت ها کلنجار رفتن و انتشار اخبار در رسانه ها، تنها در حد تعمیر یک پله برقی بوده است؟!

 پرواضح است که این پل های عابرپیاده مدت هاست که به بیلبوردهای تبلیغاتی نان و آب دار تغییر کاربری داده اند و اگر واقعا اهتمامی برای اصلاح وضعیت وجود داشته باشد، پایین کشیدن تبلیغات نصب شده بر روی این پل ها بهترین راهی است که ذینفعان اصلی این پل ها را مجبور می کند آن ها را به ریل خدمت رسانی به مردم بازگردانند. همان کاری که در زمان تصدی یکی از میران اسبق سازمان سیما و منظر صورت گرفت و تبلیغات نصب شده بر روی بسیاری از این پل های معیوب، یک شبه جمع آوری شد!

اگرچه امروزه برخی این اقدام را غیرقانونی تلقی و از زیر بار اجرای آن شانه خالی می کنند اما به نظر می رسد اصرار بر وجود محدودیت های قانونی، تنها توجیهی برای ظاهر امر و دستمایه ای برای اقناع افکار عمومی است وگرنه با بررسی سوابق و کارنامه کاری افراد به راحتی مشخص می شود که در گذشته ای نه چندان دور، حامی اصلی و پدر معنوی مافیای تبلیغاتی در سطح شهر رشت چه کسی بوده است!

۰/۵ (۰ نظر)