چند نکته در مورد رواج کلینیک های زیبایی اجاره ای در استان!
چند نکته در مورد رواج کلینیک های زیبایی اجاره ای در استان!
خزر: حالا که دانشگاه علوم پزشکی با صدور مجوز قانونی، فرصت کسب درآمدهای ماهیانه چند صد میلیونی را به برخی از گرداندگان اصلی و پشت پرده کلینیک های زیبایی داده، حداقل انتظار از متولیان سلامت اینست که با نظارت دائمی و دقیق، راه را برای سودجویانی که نان خود را در خون و سلامت مردم می زنند، ببندد.

به گزارش خزرآنلاین، پس از تغییر در راس دانشگاه علوم پزشکی، اقدامات خوبی در راستای مبارزه با کلینیک های غیرمجاز زیبایی در استان صورت گرفت و حتی بعضی از این مراکز در مقاطعی، پلمپ و از ادامه فعالیت شان جلوگیری شد. 

با این حال، چند وقتی است که گردانندگان اصلی برخی از این کلینیک های زیبایی غیرمجاز راهکار عجیبی را برای دور زدن قانون به کار گرفته و با استفاده اجاره ای از نام یک پزشک مرتبط متخصص، توانسته اند با اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی، برای خود پوششی قانونی ایجاد نمایند! این در حالی است که به گواه مراجعین به این مراکز درمانی، تمامی اقدامات صورت گرفته در این مراکز زیبایی، دقیقا طبق روال گذشته در جریان بوده و استفاده از نام پزشکان متخصص صرفا برای دریافت مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و جنبه کاملا نمایشی و اجاره ای دارد به نحوی که برخی از این پزشکان حتی در محل کلینیک حاضر نبوده و صرفا به واسطه حضور نامشان، ماهانه مبالغ چند ده میلیونی به حساب آنان واریز می شود. 

متاسفانه آن چه که در زیر پوست برخی از این کلینیک های زیبایی در جریان است، استفاده از برخی دختران جوان با پوشش های نامناسب و رشته های تحصیلی کاملا غیرمرتبط، کلاه برداری از طریق استفاده از مواد بی کفایت و بعضا تاریخ گذشته، عدم رعایت حداقل استانداردهای بهداشتی در ایام کرونا و … می باشد. 

حالا که دانشگاه علوم پزشکی با صدور مجوز قانونی، فرصت کسب درآمدهای ماهیانه چند صد میلیونی را به برخی از گرداندگان اصلی و پشت پرده کلینیک های زیبایی داده، حداقل انتظار از متولیان سلامت اینست که با نظارت دائمی و دقیق همچون گذشته، راه را برای سودجویانی که نان خود را در خون و سلامت مردم می زنند، ببندد وگرنه آن چه که هم اکنون در برخی از این مراکز زیبایی دارای مجوز در جریان است، دقیقا همان سبک و سیاق سابق است فقط با این تفاوت که حالا نام یک پزشک متخصص و مرتبط هم برای دریافت مجوز قانونی، به جمع پزشکان موجود افزوده شده است! پزشکی که بدون حضور در کلینیک، حق حساب ماهیانه چند ده میلیونی خود را می گیرد! 

بیشتر بخوانید:
موافقت شهرداری بندر امام خمینی با درخواست عجیب امام جمعه!