چهار انتصاب جدید در شهرداری رشت
چهار انتصاب جدید در شهرداری رشت
خزر: با ابلاغ شهردار رشت؛ سرپرست مدیریت منطقه ۵، سرپرستی معاونت مالی اقتصادی،سرپرست مدیریت منطقه ۳،سرپرست مدیریت سرمایه انسانی منصوب شدند.

به گزارش خزرآنلاین، با ابلاغ شهردار رشت مجتبی خدمت بین دانا به سمت سرپرست مدیریت منطقه ۵، مجتبی ماه پسند به سمت سرپرستی معاونت مالی اقتصادی، محمد دانش شکیب به سمت سرپرست مدیریت منطقه ۳ و همچنین آمنه خدابخشی به سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی منصوب شدند. 

چهار انتصاب جدید در شهرداری رشت

انتصاب