کاهش جمعیت کیفری ، هدفمند سازی برنامه های اصلاحی و تربیتی در راستای ارتقاء امنیت زندان ها
کاهش جمعیت کیفری ، هدفمند سازی برنامه های اصلاحی و تربیتی در راستای ارتقاء امنیت زندان ها
خزر: در راستای هدفمند نمودن برنامه های مدون سازمانی در کنترل و کاهش جمعیت کیفری محمدی اصل مدیر کل و پور حاجبی رئیس حفاظت زندان های گیلان از زندان های رودسر بازدید بعمل آوردند.

به گزارش خزرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای گیلان، در راستای هدفمند نمودن برنامه های مدون سازمانی در کنترل و کاهش جمعیت کیفری محمدی اصل مدیر کل و پور حاجبی رئیس حفاظت زندان های گیلان از زندان های رودسر بازدید بعمل آوردند.

محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان، هدف از این بازدید را دیدار بازندانیان و پرسنل عنوان کرد و این دیدار را تحقق و هدفمند نمودن برنامه های کاهش جمعیت کیفری عنوان و بیان داشت ، می بایست از تمام ظرفیت های قانونی برای رسیدن به آنچه که می تواند در هدفمند سازی برنامه های کاهش جمعیت کیفری کمک نماید به بهترین نحو ممکن استفاده نمود.

مدیر کل زندان های گیلان با بیان اینکه پرونده شخصیتی در زندان می تواند نقش موثری در این امر داشته باشد افزود، با تشکیل پرونده های شخصیتی در زندانها می توان به اوضاع و احوال و شخصیت زندانی و نوع جرم و ارتکاب و علل های آن پی برد و کمک شایانی در استفاده از تاسیسات حقوقی برای مقامات قضایی فراهم خواهد نمود و روانشناسان و مددکاران اجتماعی با شناخت اولیه از زندانی و مشاوره های انجام شده در دوران تحمل حبس می توانند  رویکرد هایی باز اجتماعی و مهارت های فردی زندانی را را شناسایی وجهت بازگشت سعادتمندانه در اجتماع  تمهیدات ومساعدت های لازم را تسهیل نمایند.

بیشتر بخوانید:
حضور فرماندار رشت در افتتاح پروژه ها به مناسبت هفته دولت