گزینه های تصدی بر شهرداری رشت را بهتر بشناسیم!
گزینه های تصدی بر شهرداری رشت را بهتر بشناسیم!
خزر: در میان ۱۰ نام منتشر شده برای تصدی بر شهرداری رشت، نام کریم شفیعی بیش از پیش جلب توجه می کند.

به گزارش خزرآنلاین، در میان ۱۰ نام منتشر شده برای تصدی بر شهرداری رشت، نام کریم شفیعی بیش از پیش جلب توجه می کند. شاید علت اصلی آن هم ناآشنا بودن نامش و رای بالایی بود که در میان سایر گزینه های تصدی بر شهرداری بدست آورد.

اما کریم شفیعی کیست؟

وی فوق لیسانس مهندسی عمران است.

در کارنامه اش، قائم مقام شهرداری کرج، رئیس اداره سرمایه گذاری منطقه چهار تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه دو تهران، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه یک تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران و شهردار کلانشهر اراک تا ۱۴۰۰ به چشم می خورد.