گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام
گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام
خزر: شهردار سیاهکل به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دائما از محل تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام بازدید می نمایند .

وابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سیاهکل ، شهردار سیاهکل به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر دائما از محل تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام بازدید نموده و جهت تسریع در کار هماهنگی های لازم را بعمل می آورند .


گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام گزارشی از حضور دائم شهردار و اعضای شورای شهر در محل تدفین شهدای گمنام