گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل
گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل
خزر: دیدار مردمی شهردار سیاهکل همه روزه به ویژه روزهای سه شنبه هر هفته برگزار می گردد .

به گزارش خزر، دیدار مردمی شهردار سیاهکل همه روزه به ویژه روزهای سه شنبه هر هفته برگزار می گردد.

گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل گزارش تصویری از ملاقات شهردار سیاهکل با مردم شریف سیاهکل