یک سوال از اعضای شورای شهر رشت؛ ثبات مدیریت شهری، به چه قیمتی؟!
یک سوال از اعضای شورای شهر رشت؛ ثبات مدیریت شهری، به چه قیمتی؟!
خزر:  بدیهی است که منافع شهر و شهروندان بر همه چیز حتی اصل ثبات مدیریت شهری ارجحیت دارد و اساسا ثبات مدیریت شهری در صورتی ارزشمند خواهد بود که در جهت منفعت شهر و شهروندان باشد وگرنه عمل به این اصل اگر بدون در نظر گرفتن منافع مردم باشد، نه تنها دیگر یک هدف متعالی نخواهد بود، بلکه در حد یک شعار تنزل پیدا کرده و پیروی کورکورانه از آن هم، چیزی جز شعارزدگی نیست.

به گزارش خزرآنلاین، اعضای شورای ششم رشت از نخستین روز آغاز بکار خود تا کنون بارها بر ثبات مدیریت شهری تاکید کرده اند. این تاکیدات به اندازه ای بوده که اصطلاح #ثباتمدیریتشهری را می بایست با اختلاف، پرتکرارترین کلیدواژه شورای ششم دانست.

عملکرد شورای ششم در ابقای احمدی و تلاش برای انصراف وی از استعفا، شاهدی بر پایبندی اعضای شورا بر اصل ثبات مدیریت شهری بوده است. همان اعضایی که مدتی بعد با انتخاب یک عضو شورا از میان خود، رویای شهردار ۴ ساله را محقق شده می دانستند، غافل از آن که گذر زمان سرنوشت دیگری را برای شهردار و شهرداری رقم خواهد زد.

به فاصله کمی از جلوس علوی بر کرسی شهرداری رشت، نارضایتی اعضای شورا از عملکرد او، سبب شد رکورد جدیدی در طرح سوال از شهردار رشت به ثبت برسد و علوی خیلی زود ناچار به پاسخگویی رسمی به شورانشینان شود. طرح سوالی که اگرچه منجر به استیضاح و برکناری علوی نشد اما آن چه که علوی را از خطر استیضاح حداقل به صورت موقت رهانید، نه فقط اقناع اعضای شورا بلکه عمر کم حضورش در کرسی شهرداری و پایبندی شورانشینان به شعار ثبات مدیریت شهری به مثابه یک هدف بود.

در هر حال فارغ از اینکه علوی تا چه روزی شهردار رشت خواهد ماند، باید گفت که ثبات مدیریت شهری و عمل به آن می بایست بر اساس منطق و به دور از هرگونه شعارزدگی باشد چرا که تمام شعارهای مترقی و اهداف متعالی تا وقتی نافذ است که در راستای منافع شهر و شهروندان باشد وگرنه قربانی کردن اعتماد مردم در پای بُتی به نام ثبات مدیریت شهری به هیچ عنوان مطلوب نیست.

 بی شک تلاش شورای شهر رشت برای عمل به اصل ثبات مدیریت شهری بر کسی پوشیده نیست. همگان دیدند که شورای ششم برخلاف اسلاف پیشین خود، احمدی را بعنوان شهردار به جا مانده از شورای پنجم، ابقا نمود و تا آخرین لحظه هم از استعفای وی ممانعت کرد. بر همین اساس نمی توان شورای ششم را ولو در صورت استیضاح شهردار فعلی متهم به پشت کردن به مهم ترین شعار خود نمود.

 بدیهی است که منافع شهر و شهروندان بر همه چیز حتی اصل ثبات مدیریت شهری ارجحیت دارد و اساسا ثبات مدیریت شهری در صورتی ارزشمند خواهد بود که در جهت منفعت شهر و شهروندان باشد وگرنه عمل به این اصل اگر بدون در نظر گرفتن منافع مردم باشد، نه تنها دیگر یک هدف متعالی نخواهد بود، بلکه در حد یک شعار تنزل پیدا کرده و پیروی کورکورانه از آن هم، چیزی جز شعارزدگی نیست.