بازدید قاضی ویژه رسیدگی به اراضی ملی از استخر شهر کومله
بازدید قاضی ویژه رسیدگی به اراضی ملی از استخر شهر کومله
خزر: طی بازدیدی که قاضی ویژه رسیدگی به اراضی و منابع ملی و حفظ حقوق عامه شهرستان لنگرود از استخر شهر کومله به عمل آمد.

به گزارش خزرآنلاین، طی بازدیدی که قاضی ویژه رسیدگی به اراضی و منابع ملی و حفظ حقوق عامه شهرستان لنگرود از استخر شهر کومله به عمل آمد، موضوع تصرف استخر کومله توسط شهرداری مربوطه جهت تعریض راه که مورد شکایت و اعتراض اداره منابع آب و اداره منابع طبیعی قرار گرفته بود؛ مورد بررسی میدانی قرار گرفت و مقرر گردید که با توجه به عدم اخذ مجوز توسط شهرداری، با دستور مقام محترم قضایی، در اسرع وقت و نهایتا ظرف یک روز، عرصه استخر اعاده به وضع سابق گردد.

در ادامه با دستور مقام محترم قضایی مقرر گردید تا متهمان پرونده جهت رسیدگی و ادامه روند پرونده به دادسرا عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود احضار گردند تا مجددا شاهد چنین اقداماتی در سطح شهرستان لنگرود نباشیم.

همچنین در این بازدید میدانی شهردار کومله جناب آقای مهدی پور و رییس اداره منابع آب و نماینده اداره منابع طبیعی هم حضور داشتند.

شهرستان لنگرود

شهرستان لنگرود شهرستان لنگرود شهرستان لنگرود

بیشتر بخوانید:
ساماندهی مهمترین بافت تاریخی لنگرود / پل خشتی برای لنگرودیها از ارزش خاصی برخودار است