۳ استاد دانشگاه گیلان جزء پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی
۳ استاد دانشگاه گیلان جزء پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی
خزر: این اسامی بر اساس پردازش هایی که ISC بر روی اطلاعات گرفته شده از 2 پایگاه اطلاعاتی ESI و WOS انجام داده و با روش شناسی پیشرفته، شناسایی و استخراج کرده است.

به گزارش خزرآنلاین، دانشگاه گیلان اعلام کرد: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر فرهاد شیرینی در رشته شیمی، دکتر رضا انصاری و دکتر محمدعلی میرزازاده در رشته مهندسی در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی در حوزه های مختلف علوم قرار گرفته است.

این اسامی بر اساس پردازش هایی کهISC بر روی اطلاعات گرفته شده از ۲ پایگاه اطلاعاتی ESI و WOS انجام داده و با روش شناسی پیشرفته، شناسایی و استخراج کرده است.
 
پیش از این و بر اساس داده های مؤسسه کلاریویت آنالتیکس (ISI) دکتر محمد علی میرزازاده در لیست پژوهشگران پراستناد برتر دنیا قرار گرفته بود.