خزر: ناوگروه جمهوری آذربایجان برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامی جام دریا دارد آب‌های داخلی ایران در بندرانزلی شد.

 

بیشتر بخوانید:
بخش خصوصی خودروی خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی تولید می‌کند