دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر
دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر
خزر: مهندس صفائی شهردار رودسر به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر رودسر به جهت تبریک سال نو به دیدار امام جمعه معزز و فرماندار محترم و فرماندهی محترم سپاه شهرستان رودسر رفتند.

خزر: مهندس صفائی شهردار رودسر به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر رودسر به جهت تبریک سال نو به دیدار امام جمعه معزز و فرماندار محترم و فرماندهی محترم سپاه شهرستان رودسر رفتند.

دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر دیدار نوروزی مهندس صفائی شهردار رودسر