از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد
از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد
خزر: طی نشستی که در فرمانداری سیاهکل برگزار شد ، از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه در سیاهکل تجلیل بعمل آمد .

به گزارش خزرآنلاین، طی نشستی که در فرمانداری سیاهکل برگزار شد ، از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه در سیاهکل تجلیل بعمل آمد .

در این نشست دکتر امین بابایی فرماندار و مهندس کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل نیز حضور داشتند و از تلاش بی شائبه این قشر زحمتکش تقدیر نمودند .

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد

از تعدادی خبرنگار و فعال رسانه تجلیل به عمل آمد