یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰ | 18 ربيع أول 1443  |  Sunday, 24 October , 2021
  • خسارت میلیاردی زنگنه و ابتکار به بیت المال ۰۱ آبان ۱۴۰۰

    ارجاع گزارش تخلفات دولت سابق درباره بنزین به قوه قضائیه؛
    خسارت میلیاردی زنگنه و ابتکار به بیت المال

    خزر: گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی، پس از قرائت در صحن علی مجلس، به قوه قضائیه ارجاع شد.

خسارت میلیاردی زنگنه و ابتکار به بیت المال ۰۱ آبان ۱۴۰۰
ارجاع گزارش تخلفات دولت سابق درباره بنزین به قوه قضائیه؛

خسارت میلیاردی زنگنه و ابتکار به بیت المال

خزر: گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی، پس از قرائت در صحن علی مجلس، به قوه قضائیه ارجاع شد.