به گزارش ۸دی نیوز، سرویس سیاسی ۸دی نیوز آماری از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی جمع آوری نموده و در قالب جدولی منتشر می نماید. در زیر می توانید اطلاعاتی از سال و محل تولد، میزان تحصیلات، سوابق اجرایی و … نمایندگان را مشاهده کنید: لازم به ذکر است که اطلاعات فوق از […]

به گزارش ۸دی نیوز، سرویس سیاسی ۸دی نیوز آماری از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی جمع آوری نموده و در قالب جدولی منتشر می نماید.

در زیر می توانید اطلاعاتی از سال و محل تولد، میزان تحصیلات، سوابق اجرایی و … نمایندگان را مشاهده کنید:

نمایندگانی که در گیلان به دنیا نیامده اند!

لازم به ذکر است که اطلاعات فوق از پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جمع آوری شده است.

نمایندگانی که در گیلان به دنیا نیامده اند!

نویسنده: ۸دی نیوز