به گزارش خزرآنلاین، امیررضا خادم در گفت وگویی، در پاسخ به این سوال که آیا روسای هیات‌های ورزشی استانها مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر روسای هیات‌های ورزشی که مشمول قانون بازنشستگی هستند از بودجه عمومی دولت استفاده کنند مثل سمن‌ها محسوب می‌شوند و بحث بازنشستگی اعمال نمی‌شود، اما […]

به گزارش خزرآنلاین، امیررضا خادم در گفت وگویی، در پاسخ به این سوال که آیا روسای هیات‌های ورزشی استانها مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند یا خیر؟ اظهار کرد: اگر روسای هیات‌های ورزشی که مشمول قانون بازنشستگی هستند از بودجه عمومی دولت استفاده کنند مثل سمن‌ها محسوب می‌شوند و بحث بازنشستگی اعمال نمی‌شود، اما اگر بودجه عمومی دولت باشد، اعمال می‌شود. بنابراین چون در این زمینه ابهاماتی وجود داشت تصمیم بر این شد که دوباره رایزنی با حقوقی مجلس داشته باشیم تا این مساله شفاف‌سازی شود.

وی در پایان گفت: تصور می‌کنم مجلس هفته آینده نظر قطعی خود را در خصوص بکارگیری و یا منع بکارگیری روسای هیات‌های ورزشی بازنشسته را به طور شفاف اعلام کند.