به گزارش خزرآنلاین، در لوح تقدیری که دکتر اسدپور به همین مناسبت به بانوان اهدا کرد، آمده است:حضور زنان ایرانی در عرصه کار و تلاش با تأسی به حضرت زهرا (س) و با اتکاء بر خصایصی نظیر سخت کوشی، قناعت، نجابت، عفاف و ازخودگذشتگی، زمینه های ارتقاء مادی و معنوی جامعه را فراهم آورده است. میلاد […]

به گزارش خزرآنلاین، در لوح تقدیری که دکتر اسدپور به همین مناسبت به بانوان اهدا کرد، آمده است:حضور زنان ایرانی در عرصه کار و تلاش با تأسی به حضرت زهرا (س) و با اتکاء بر خصایصی نظیر سخت کوشی، قناعت، نجابت، عفاف و ازخودگذشتگی، زمینه های ارتقاء مادی و معنوی جامعه را فراهم آورده است. میلاد با سعادت و سراسر نور و برکت امّ الائمه، بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گرامی باد.

از درگاه الهی توفیق در تمامی عرصه های زندگی را برای شما آرزومندم.

گرامی داشت روز زنگرامی داشت روز زنگرامی داشت روز زنگرامی داشت روز زنگرامی داشت روز زن