به گزارش خزرآنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان امروز گفت : با شکایت یکی از شهروندان رشت مبنی بر گران فروشی یکی از بنگاه های معاملات ملکی در این شهر، بررسی و اثبات موضوع ، مسئول این بنگاه به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد. منصور انصاری افزود : ۴۰۰ میلیون ریال از این جریمه […]

به گزارش خزرآنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان امروز گفت : با شکایت یکی از شهروندان رشت مبنی بر گران فروشی یکی از بنگاه های معاملات ملکی در این شهر، بررسی و اثبات موضوع ، مسئول این بنگاه به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

منصور انصاری افزود : ۴۰۰ میلیون ریال از این جریمه به حساب دولت و ۲۰۰ میلیون ریال به حساب شاکی واریز شد.