به گزارش خزرآنلاین، سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و در واکنش به قطع یارانه بخشی از مردم توسط دولت، گفت: بخش زیادی از مردم که یارانه آن ها قطع و به ما مراجعه می کنند، آنهایی هستند که نیازمندند و اصلا جزو دهک هایی […]

به گزارش خزرآنلاین، سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و در واکنش به قطع یارانه بخشی از مردم توسط دولت، گفت: بخش زیادی از مردم که یارانه آن ها قطع و به ما مراجعه می کنند، آنهایی هستند که نیازمندند و اصلا جزو دهک هایی که دولت قصد داشت یارانه آن ها را قطع کند، نیستند!

نماینده صومعه سرا با انتقاد از قطع این چنینی یارانه توسط دولت ادامه داد: مثلا یارانه افرادی قطع شده که کارگر کارخانه، فیلمبردار و یا تحت پوشش کمیته امداد است! حذف این چنینی یارانه ها بدون بررسی دقیق مطمئنا آسیب آفرین خواهد بود. همچنین مسئولین دولتی باید راه هایی را برای ثبت اعتراض مردمی که یارانه اش به ناحق قطع شده، مشخص کنند تا قطع یارانه شان مجددا مورد بازرسی و بررسی قرار گیرد.

دلخوش با باین اینکه مخالف حذف این چینی یارانه ها هستم، افزود: اگر قرار بر حذف یارانه ها باشد، می بایست اول یارانه مسئولین کشوری، مدیران شرکت ها،  کارخانه داران، آن هایی که سرمایه بالایی دارند، آن هایی که مغازه های بسیار بزرگ دارند، آن هایی که چندین خانه و ماشین دارند، قطع شود نه مرد نیازمند و اقشار کم درآمد.

نماینده مردم صومعه سرا در پایان با بیان اینکه اگر دولت اصرار بر خذف یارانه دارد، می بایست ابتدا تحقیق و بررسی درستی انجام دهد، گفت: دولت حتما باید در شرایط فعلی، یک خط ارتباطی یا مکانی را برای مراجعه مردم مشخص کند که مردم بتوانند نسبت به بیان مشکلاتش و اعتراض به حذف یارانه شان اقدام کنند و بی جهت حقی از مردم ضایع نشود.