به گزارش خزرآنلاین، ایشان با درخواست از روستاییان برای کشت درختان صنوبر و توسعه زراعت چوب در گیلان به عنوان قطب تولید چوب کشور اظهار داشت: براساس سفارش ریاست جمهوری ، کاشت صنوبر باید در استان های شمالی جدی گرفته شود و برای این کار به کشاورزان کمک می شود تا نهال صنوبر تولید کنند […]

به گزارش خزرآنلاین، ایشان با درخواست از روستاییان برای کشت درختان صنوبر و توسعه زراعت چوب در گیلان به عنوان قطب تولید چوب کشور اظهار داشت: براساس سفارش ریاست جمهوری ، کاشت صنوبر باید در استان های شمالی جدی گرفته شود و برای این کار به کشاورزان کمک می شود تا نهال صنوبر تولید کنند و منابع طبیعی نیز به گونه ای برنامه ریزی می کند تا نهال رایگان در اختیار تولید کنندگان قرار دهد.

مدیرکل منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری گیلان گفت: اگر جنگل تراشی در گیلان به روند سال های گذشته ادامه می یافت تا ۲۵سال آینده جنگلی در گیلان باقی نمی ماند. 

وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۶ بهره برداری از جنگل های شمال متوقف شده و از آن تاریخ تاکنون برای بهره برداری از درختان جنگلی گیلان پروانه قطع صادر نمی شود که این کار توسعه کاشت نهال و توسعه زراعت چوب را ضروری ساخته است.

محسن یوسف پور با اشاره به اراضی ملی و اراضی اختلافی بین دولت و روستاییان اظهار داشت: با طرح کاداستر که در دست اجراست در بسیاری از این اراضی ملی تغییراتی ایجاد می شود و راهکارهای قانونی برای این اراضی ارایه خواهد شد تا در روند تولید زراعت چوب مشکل ایجاد نشود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، تولید اکسیژن را بیشترین ارزش درختان جنگل های شمال دانست و اظهار داشت: ارزش تولید اکسیژن خیلی بالاتر از زراعت چوب است که این موضوع باید در برنامه های برنامه ریزان کشور در نظر گرفته شود و با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت روستاییان را تشویق به این کار کنند.

محسن یوسف پور با تصریح این که عمرجنگل های شمال سه هزار تا ۶۰ هزار سال برآورده شده در حالی که عمر جنگل های اروپا کمتر از ۱۰هزار سال است و جنگل های هیرکانی به عنوان این قدیمتی ترین جنگل های جهان بیشترن نقش را در تولید اکسیژن و حفظ کره زمین دارند.  

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لاهیجان نیز در این کارگاه اظهار داشت: یکی از الزامات طرح تنفس جنگل های شمال، توسعه زراعت چوب و تهیه شناسنامه اکولوژیک برای همه حوزه های جنگلی است .

اکبر معتدی حقی اضافه کردد: کارگاه زراعت چوب گیلان با همکاری معاونت امور جنگل های کشور ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  گیلان ، شوراها و دهیاری های بخش رودبنه در یکی از مراکز اصلی کاشت و زراعت چوب در روستای ناصرکیاده لاهیجان برگزار گردید.

جواد میر عرب ، مجری طرح توسعه زراعت چوب کشور نیز در این مراسم گفت: بیشترین ظرفیت تولید چوب در سه استان شمالی کشور وجود دارد و گیلان قطب زراعت چوب در کشور محسوب می شود و موسسه تحقیقات سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور هم در تلاش است تا کلون های جدیدی برای زراعت چوب معرفی کند .

استان گیلان ۵۶۵هزارهکتار جنگل طبیعی دارد.