به گزارش خزرآنلاین، هفته گذشته پیرزنی ۸۰ ساله به نام طلعت به پلیس آگاهی رفت و از مرد ۴۰ ساله ای به نام داریوش شکایت کرد . این زن گفت چند روزقبل مردی آشنا وقتی او تنها بود وی را آزار داده است. با این شکایت، زن سالخورده به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان در گزارشی […]

به گزارش خزرآنلاین، هفته گذشته پیرزنی ۸۰ ساله به نام طلعت به پلیس آگاهی رفت و از مرد ۴۰ ساله ای به نام داریوش شکایت کرد .

این زن گفت چند روزقبل مردی آشنا وقتی او تنها بود وی را آزار داده است.

با این شکایت، زن سالخورده به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان در گزارشی تایید کردند که وی به تازگی تحت آزار و اذیت قرار گرفته است .

با اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و قضات دادگاه مرد شیطان صفت را به دادگاه احضار کردند .

قرار بود وی دیروز در دادگاه حاضر شود و در برابر اتهام آزار و اذیت پیرزن از خود دفاع کند اما صبح زن سالخوره و مرد آزارگر در دادگاه حاضر نشدند و دختر پیرزن با حضور در برابر قضات گفت مادرش فوت کرده است .

با فوت زن سالخورده قضات در برابر معمای پیچیده ای قرار گرفتند. آن ها دستور جلب مرد شیطان صفت را صادر کردند و قرار شد برای رازگشایی از این پرونده تحقیق از سایر اعضای خانواده پیرزن آغاز شو.