به گزارش خزرآنلاین، دکتر ناصر حاج محمدی در دیدار خود با سرهنگ سجادی بر انجام اقدامات مشترک و لزوم همکاری و تعامل شهرداری با همه دستگاه ها تاکید کرد. شهردار رشت گفت: مرزهای کشور ما برای مردم ما مقدس است و شما که کار حفاظت از مرزها را بر عهده دارید برای همه ما عزیز […]

به گزارش خزرآنلاین، دکتر ناصر حاج محمدی در دیدار خود با سرهنگ سجادی بر انجام اقدامات مشترک و لزوم همکاری و تعامل شهرداری با همه دستگاه ها تاکید کرد.

شهردار رشت گفت: مرزهای کشور ما برای مردم ما مقدس است و شما که کار حفاظت از مرزها را بر عهده دارید برای همه ما عزیز و محترم هستید.

در این دیدار و نشست حامد عبداللهی و فرهام زاهد دو عضو شورای اسلامی شهر رشت، دکتر حاج محمدی را همراهی می کردند.