به گزارش خزرآنلاین، انتشار خبری در خروجی سایت با عنوان “چه بر سر کشفیات چوب در گیلان می آید – مزایده چوب های قاچاق اصلا برگزار می شود” واکنش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان را به دنبال داشت.  آن چه در ادامه می آید جوابیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان است:

به گزارش خزرآنلاین، انتشار خبری در خروجی سایت با عنوان “چه بر سر کشفیات چوب در گیلان می آید – مزایده چوب های قاچاق اصلا برگزار می شود” واکنش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان را به دنبال داشت. 

آن چه در ادامه می آید جوابیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان است: