در کشورهای متمدن و دارای دموکراسی مدون برای یک نظام حاکم همواره آرای مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این امر خود همواره سبب شده تا مردم با شرکت در انتخابات به فرد اصلح و با تخصص لازم و دلسوز رای دهند و در واقع خود را به نوعی خود را مستقیم دخیل در […]

در کشورهای متمدن و دارای دموکراسی مدون برای یک نظام حاکم همواره آرای مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این امر خود همواره سبب شده تا مردم با شرکت در انتخابات به فرد اصلح و با تخصص لازم و دلسوز رای دهند و در واقع خود را به نوعی خود را مستقیم دخیل در پیشرفت و آبادانی شهر و یا کشور خود سهیم بدانند.

اما انتخابات در کشور ما ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل تازه ای به خود گرفت و تلفیقی از دموکراسی و اسلام را تشکیل داد که منتج به مردم سالاری گردید تا مردم هر کوی برزن شهر و روستا بتوانند در این نظارت و مردم سالاری دینی حضوری حداکثری از خود بروز دهند که این خود زمینه جامعه پویا و روبه پیشرفت را حاصل میکند.
اما هرچه از این مقوله انتخابات وآرای صحیح البته در شوراههای اسلامی شهر روستا را از روی تفکر  مورد کنکاش قرار میدهیم در بررخی از موارد به مسائلی بر خورد میکنیم که جای بسی تامل دارد و این سوال را متبادر میکند که انتخاب درست چگونه از سوی بعضی از مردم صورت میگیرد؟

البته باید خاطرنشان کرد دموکراسی یعنی همین هر کس که نظری درباره آبادانی پیشرفت یا توسعه شهرش دارد میتواند در قالب  فرد اصلحی که مد نظر دارد انتخاب وبه آن رای دهد.

اما آیا این نظر که درقالب رای به صندوق جهت انتخاب افراد اصلح ریخته میشود از روی فکر است یا تعصب متاسفانه باید در بررخی از این انتخاب ها باید تفکر کرد که تنها تعصب نمی تواند باعث پیشرفت یک شهر شود بلکه تخصص صحیح و پاک دست بودن افراد و صد البته مردمی بودن است که مشکلات را به گوش فرد انتخاب شده بدون واسطه میراسند و این خود در روند توسعه شهری بسیار مثمر ثمر خواهد بود تا فردی که بر روی کرسی پارلمان شهری می نشیند بتواند تریبون مشکلات مردم باشد و در واقع با دیدن عدم توسعه شهری در صدد این بر آید که مدیریت شهری را باید به دست افراد متخصص و با تجربه بالا مدیریتی اداره کرد و این پیوستگی در نظارت مردم بر منتخبان و منتخبان بر مدیران سبب توسعه هرچه بیشتر شهری می توان مشاهد کرد.

اما مبحثی دیگر که باید به آن اشاره داشت در خدمات شهری مقوله سیاسی بازی ها و جریان سازی های است که نتها شهر را به ورطه عدم مدیریت میکشاند بلکه سبب میشود تا دیگر دستگاه های خدمات دهی شهری با عدم هماهنگی بین خود روبه شود که نتایج آن باری است از مشکلات شهری که برای همشری هایم چندیست قابل لمس شده است.

به هرحال انتخاب درست ثمره اش میشود مدیریت شهری قوی و با تخصص که نتیجه آن فقط پیشرفت را برای شهر ما در بر خواهد داشت پس قبل از انتخاب خود تحلیل و فکر کنیم تا فردا ها با سو مدیریت شهری رو به رو نباشیم و معضلات شهری (ترافیک، آبهای سطحی، شهرسازی دقیق، خیابانهای بدون چاله و کوچه های با عدم مهندسی شهرسازی) و البته سیستم حمل نقل دقیق را بتوانیم با مدیریتی دقیق رفع کنیم پس همشری انتخاب صحیح تو فردای بهتر و شهری آباد را نوید میدهد.

نویسنده: حجت رحمت خواه رشت

۰/۵ (۰ نظر)