به گزارش خزرآنلاین، مرداد ماه ۹۸ بود که اسماعیل حاجی پور با ۱۱ رای اعضای شورا به عنوان رییس شورای شهر رشت انتخاب شد. وی یکی از اعضای باسابقه شورای شهر رشت است که بارها بر این موضوع که قصد تحمیل هیچ فردی را به شهردار نداریم، تاکید کرده است.  البته دامنه حضور خاندان حاجی پور […]

به گزارش خزرآنلاین، مرداد ماه ۹۸ بود که اسماعیل حاجی پور با ۱۱ رای اعضای شورا به عنوان رییس شورای شهر رشت انتخاب شد. وی یکی از اعضای باسابقه شورای شهر رشت است که بارها بر این موضوع که قصد تحمیل هیچ فردی را به شهردار نداریم، تاکید کرده است. 

البته دامنه حضور خاندان حاجی پور در مجموعه شورا و شهرداری تنها به رییس شورای شهر رشت ختم نمی شود.

برادرزاده حاجی پور هم در زمان تصدی ثابت قدم بر شهرداری رشت و از نخستین ماه های سال ۹۵ به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت منصوب شد و برکناری ثابت قدم، انتصاب جمشیدپور به عنوان سرپرست شهرداری رشت، پس از آن انتخاب مسعود نصرتی به عنوان شهردار و سپس استعفای او و بعدتر انتصاب علی بهارمست به عنوان سرپرست شهرداری و سپس تصدی دکتر حاج محمدی بر راس شهرداری تا کنون تغییری در جایگاه حاجی پور ایجاد نشده است.

این در حالی است که تنها پس از حضور دکتر ناصر حاج محمدی در راس شهرداری رشت تا کنون، سازمان های سیما و منظر شهرداری رشت، عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، فناوری اطلاعات و سازمان فرهنگی ورزشی تغییرات را در راس خود تجربه کرده اند.