به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که شنیده هایی از طرح سوال حجت جذب از شهردار رشت به گوش می رسید. گفته می شد جذب به دنبال انتصاب فردی وابسته به یکی از نزدیکان خود در منصبی مهم در شهرداری رشت می باشد و این موضوع تا کنون با مخالفت برخی مدیران شهرداری روبرو شده […]

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که شنیده هایی از طرح سوال حجت جذب از شهردار رشت به گوش می رسید. گفته می شد جذب به دنبال انتصاب فردی وابسته به یکی از نزدیکان خود در منصبی مهم در شهرداری رشت می باشد و این موضوع تا کنون با مخالفت برخی مدیران شهرداری روبرو شده و شهردار رشت هم برای دفاع از مدیران خود، در برابر این انتصاب ایستادگی کرده است.

آن چه که بر احتمال درستی این شنیده می افزود، چرخش یکباره حجت جذب در تبدیل از موافق به مخالفی تمام عیار بود. وی که بر اساس مرزبندی نانوشته شورای شهر رشت، در طیف اکثریت شش نفره که از حامیان اصلی شهردار به حساب می آیند قرار داشت، به یکباره با ارسال نامه ای به برخی رسانه ها، شهردار رشت را فردی بی کفایت قلمداد کرد که ضعف مدیریتی اش بر هیچکس پوشیده نیست! (اینجا را بخوانید)

اگرچه جذب در این نامه، مشکلات به وجود آمده ناشی از بارش برف را علت اصلی انتقادات خود از شهردار رشت عنوان می کرد اما حتی نگاهی گذرا به متن نامه و صفاتی که جذب در آن شهردار رشت را مورد خطاب قرار داده بود، این سوال را به وجود می آورد که آیا واقعا دلیل این خشم افسارگسیخته که به راحتی می توان از لابه لای سطور نامه پی به وجودش برد، تنها و تنها مشکلاتی است که بارش برف برای مردم به وجود آورده و یا برف، بهانه و فرصتی طلایی برای تسویه حساب بوده است؟ 

همزمانی این انتقادات با رواج شایعه اختلاف شهردار با حجت جذب بر سر یک انتصاب، اگرچه ممکن است کاملا اتفاقی باشد اما این سوال را به ذهن متبادر می کند که چرا جذب که در نامه خود مدعی شده ضعف مدیریتی شهردار رشت بر همگان عیان شده، تا کنون نسبت به این ضعف مدیریتی اعتراضی نکرده است؟! چرا دقیقا همان زمان که برخی منابع آگاه از درون شهرداری رشت، ریشه اختلاف جذب با شهردار رشت را بر سر انتصاب یکی از نزدیکان جذب می دانند، به یکباره شهردار رشت به مدیری ضعیف و بی کفایت تبدیل می گردد؟! 

حالا اما در انتصابات جدید شهردار رشت، ۴ فرد بر پست های مدیریتی شهرداری رشت تکیه زده اند. قابل تامل آن که یکی از این افراد، همان چهره جنجالی و نزدیک به حجت جذب است! همان کسی که گفته می شود از وابستگان یکی از چهره های نزدیک به حجت جذب است! قابل تامل آن که انتصاب این فرد دقیقا در همان منصبی صورت گرفته که شنیده های منتشر شده پیشین، حکایت از آن داشته است! 

اگرچه هنوز هم با قطعیت نمی توان گفت ریشه اختلافات جذب و شهردار رشت بر سر انتصاب این فرد بوده است اما قطعات این پازل به طرز شگفت آوری هماهنگ است!!