به گزارش خزرآنلاین، طی ابلاغی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر ابراهیم میرزاجانی به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان منصوب شد. پیش از این، دکتر ایرج نیکوکار عهده دار این مسوولیت بود.

به گزارش خزرآنلاین، طی ابلاغی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر ابراهیم میرزاجانی به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان منصوب شد. پیش از این، دکتر ایرج نیکوکار عهده دار این مسوولیت بود.