به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال