به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۱۹ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۹ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال