به گزارش خزرآنلاین، ۲۴ آذر ماه ۹۸ بود که طی حکمی از سوی دکتر حاج محمدی، آرش امیرلو، به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک رشت منصوب شد.  با این حال به فاصله کوتاهی پس از این انتصاب، امیرلو به یکباره از شهرداری منطقه ۱ کنار گذاشته و مهیار برنجی جایگزین او در راس شهرداری منطقه ۱ رشت […]

به گزارش خزرآنلاین، ۲۴ آذر ماه ۹۸ بود که طی حکمی از سوی دکتر حاج محمدی، آرش امیرلو، به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک رشت منصوب شد. 

با این حال به فاصله کوتاهی پس از این انتصاب، امیرلو به یکباره از شهرداری منطقه ۱ کنار گذاشته و مهیار برنجی جایگزین او در راس شهرداری منطقه ۱ رشت شد. شاید نخستین واکنش به این برکناری، طرح یک سوال در اذهان دنبال کنندگان اخبار شهرداری باشد. علت برکناری زودهنگام امیرلو از راس شهرداری منطقه ۱ چه بود؟ 

نگاهی به انتصابات شهردار رشت حکایت از آن دارد که جز در موارد انگشت شمار، حاج محمدی اعتقادی به تغییر مدیران تازه منصوب شده حتی در سطوح میانی شهرداری هم ندارد. البته که جایگاه مدیریت شهرداری منطقه ۱ به عنوان یکی از پردرآمدترین مناطق شهرداری رشت، از مهمترین و حساس ترین مناصب مدیریتی در بدنه شهرداری محسوب شده و اصولا نمی بایست به زودی دستخوش تغییر شود. با این حال، عمر مدیریتی امیرلو در راس شهرداری منطقه ۱، اندکی بیش از ۴ ماه بوده که در مقایسه با مدیران قبلی، بسیار کم به حساب خواهد آمد. 

نگاهی به ارتباطات امیرلو، حکایت از آن دارد که او ارتباط حسنه ای با حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت داشته است. ارتباطی که در صورت تداوم آن، عزل امیرلو را از راس شهرداری منطقه ۱ بسیار بعید و غیرممکن می ساخت. با این حال، برکناری زودهنگام امیرلو و عدم موضع گیری حامد عبدالهی در انتقاد به این برکناری حداقل در ابعاد رسانه ای، ممکن است نشانه ای از بر هم خوردن روابط خوب گذشته باشد. گویا خاطر حامد عبدالهی، چندان هم از برکناری امیرلو، مشوش نشد!

 

 

اگر بتوان این برکناری را به برهم خوردن روابط حسنه گذشته با حامد عبدالهی، عضو پرنفوذ شورای شهر رشت گره زد، باید گفت عدم انتصاب امیرلو در منصب مدیریتی هم عرض نشان از آن دارد که او دیگر از حمایت های حامدعبدالهی برخوردار نیست. با فرض صحت این ادعا، شاید حالا پاسخ این سوال که چرا عمر مدیریتی امیرلو بر راس شهرداری منطقه ۱ اینقدر کوتاه بوده، در گرو پاسخ به سوال جدید دیگری باشد. چرا روابط حسنه امیرلو و حامد عبدالهی دستخوش تغییر شده است؟ 

طبیعتاً باید پذیرفت که در بدو انتصاب امیرلو به عنوان شهردار منطقه ۱، او ارتباط خوبی با حامد عبدالهی داشته که اگر این طور نبود، احتمالا هیچوقت انتصاب امیرلو بر راس شهرداری منطقه ۱ اتفاق نمی افتاد. اگر بپذیریم که نارضایتی حامد عبدالهی، منجر به خالی کردن پشت امیرلو در راس شهرداری منطقه ۱ و عزل او در مدتی کوتاه پس از آن شده است، باید پرسید به راستی در آن ۴ ماه چه اتفاقاتی رخ داد که تا این اندازه عبدالهی را نسبت به ادامه حضور امیرلو بی تفاوت کرده است. البته بی تفاوتی عبدالهی در بهترین حالت ممکن و براساس عدم انتقاد او از شهردار رشت نتیجه گیری شده است وگرنه چه بسا با برهم خوردن روابط فی ما بین، عبدالهی در عزل زودهنگام امیرلو هم تاثیرگذار بوده باشد. 

در هر حال، فارغ از ریشه یابی اختلاف احتمالی عبدالهی و امیرلو، باید گفت شهرداری منطقه ۱ یکی از پردرآمدترین مناطق شهرداری مرکز استان محسوب می شود که به علت حضور منطقه گلسار در حیطه خدمات دهی و رونق ساخت و سازهای بعضا چند ده میلیاردی در این منطقه از شهر، از گردش مالی چشمگیری برخوردار بوده و به نظر می رسد حجم تهاترها در این منطقه شهرداری به مراتب بالاتر از مناطق دیگر باشد. 

شاید گذر زمان مشخص کند که چرا امیرلو به یکباره از شهرداری منطقه ۱ کنار گذاشته شده و حتی پس از آن هم، منصب مدیریتی هم عرضی را دریافت نکرده است. شاید گذشت زمان پای یکی دیگر از اعضای شورا را هم به این موضوع باز کند. فقط باید منتظر ماند و دید آیا حساسیت ها برای واکاوی موضوعات، برانگیخته خواهد شد؟!