به گزارش خزرآنلاین، به منظورتکریم هرچه بیشتر مشترکان و ارائه خدمات شایسته، امکان خود اظهاری و ثبت کارکرد کنتورهای برق توسط مشترکان در گیلان، راه اندازی شد. مشترکانی که قرائت کنتورهای برق آنان به هر دلیل همچون عدم حضور مالک در محل، توسط مامورین قرائت انجام نمی شود می توانند به یکی از روشهای ذیل […]

به گزارش خزرآنلاین، به منظورتکریم هرچه بیشتر مشترکان و ارائه خدمات شایسته، امکان خود اظهاری و ثبت کارکرد کنتورهای برق توسط مشترکان در گیلان، راه اندازی شد.

مشترکانی که قرائت کنتورهای برق آنان به هر دلیل همچون عدم حضور مالک در محل، توسط مامورین قرائت انجام نمی شود می توانند به یکی از روشهای ذیل نسبت به ثبت کارکرد کنتور خود اقدام نمایند.

۱-نصب اپلیکیشن خدمات غیر حضوری برق (دانلود از طریق سایت شرکت به آدرس www.gilanpdc.ir)

۲-از طریق سایت www.saapa.ir

لازم به ذکر است درهریک از روشهای فوق، مطالعه فایل راهنما، مشترکین محترم را در شناسایی نوع کنتور و انجام صحیح فرآیند یاری خواهد نمود.