به گزارش خزرآنلاین، بهراد ذاکری در جلسه امروز شورای شهر رشت با اشاره به نوع قرارداد های بسته شده در شهرداری، گفت: بنده از اول ورود بر اساس قانون دو نفر را می توانستم معرفی کنم که یکی مشاور و دیگری راننده بود. این عضو شورا اظهار کرد: اما متاسفانه افرادی از سالهای گذشته توسط برخی […]

به گزارش خزرآنلاین، بهراد ذاکری در جلسه امروز شورای شهر رشت با اشاره به نوع قرارداد های بسته شده در شهرداری، گفت: بنده از اول ورود بر اساس قانون دو نفر را می توانستم معرفی کنم که یکی مشاور و دیگری راننده بود.

این عضو شورا اظهار کرد: اما متاسفانه افرادی از سالهای گذشته توسط برخی دوستان با قراردادهایی مشغول به کار شدند که در عنوانین ذکر شده در قرار داد به کار گرفته نشده اند.

ذاکری افزود: این افراد در حوزه های دیگر مثل روابط عمومی و اداری مشغول کار هستند و این خلاف قانون است و اگر این افراد به اداره کار شکایت کنند برگشت به کار انها در همان عنوانین ذکر شده در قرارداد خواهد بود.

البته آن چه که ذاکری به آن اشاره کرده است، محدود به دوره فعلی شورا نیست اگرچه در همین دوره شورا هم، مشاورگزینی ها با قوت و شدت توسط چند عضو شورا ادامه داشته و دارد. مشاورانی که بعضا در قالب آبدارچی به جمع شورا افزوده می شوند اما هر یک از آن ها به یک عضو شورا به طور ویژه در حال خدمت دهی می باشند. 

وضعیت این مشاورگزینی ها به حدی عجیب است که با بررسی اخبار جسته و گریخته منتشر شده در رسانه ها، شاید بتوان گفت تعداد آبدارچی ها شورا از تعداد اعضای شورا هم بیشتر است! 

از بهراد ذاکری به عنوان عضوی از شورا که همواره بر مبارزه با فساد سازمان یافته تاکید داشته، انتظار می رود بدون توجه به گروه بندی های سیاسی درون شورایی، اسامی این مشاورین نورچشمی و اینکه هر یک از آنان به کدام یک از آن ها منتسب به کدام عضو شورا هستند، را شخصا منتشر نموده و یا برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار دهد.