به گزارش خزرآنلاین ،در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سیدمهدی رجایی شهردار لنگرود دارایی خود را درسامانه به ثبت رساند. وی با بیان اینکه اجرای این قانون نقش مهمی در اعتماد سازی برای جامعه دارد، افزود: نتیجه کار موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه […]

به گزارش خزرآنلاین ،در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سیدمهدی رجایی شهردار لنگرود دارایی خود را درسامانه به ثبت رساند.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون نقش مهمی در اعتماد سازی برای جامعه دارد، افزود: نتیجه کار موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد.

رجایی اظهار کرد: آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است.