به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری رشت حکایت از استعفای یکی دیگر از مدیران دارد.  پیش از این هم، خبر استعفای فرامرز جمشیدپور و موافقت شهردار رشت با این استعفا در رسانه ها منتشر شده بود. 

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها از شهرداری رشت حکایت از استعفای یکی دیگر از مدیران دارد. 

پیش از این هم، خبر استعفای فرامرز جمشیدپور و موافقت شهردار رشت با این استعفا در رسانه ها منتشر شده بود.