به گزارش خزرآنلاین، جذب افراد از طریق شکایت از شهرداری ها در اداره کار و دیوان عدالت اداری به سناریوی تکراری تبدیل شده است. در این میان، شیوه برخورد شهرداری با این شکایت به دو صورت است. اگر شخص شاکی از نورچشمی ها باشد، بعضا شهرداری نه تنها در برابر این اقدام ایستادگی نمی کند […]

به گزارش خزرآنلاین، جذب افراد از طریق شکایت از شهرداری ها در اداره کار و دیوان عدالت اداری به سناریوی تکراری تبدیل شده است. در این میان، شیوه برخورد شهرداری با این شکایت به دو صورت است. اگر شخص شاکی از نورچشمی ها باشد، بعضا شهرداری نه تنها در برابر این اقدام ایستادگی نمی کند بلکه با عدم دفاع مناسب و عدم بهره گیری از فرصت های قانونی، مسببات حضور این نورچشمی را در شهرداری فراهم می کند اما اگر فرد شاکی از دسته ژن های خوب نباشد، شهرداری تا آخرین لحظه در برابر جذب این فرد ایستادگی کرده و سعی می کند با بهره گیری از تمام طرق و ظرفیت های قانونی مانع از استخدام شاکی شود. 

آن چه در زیر می بینید، اسنادی از شهرداری یکی از شهرهای غربی استان است. گویا مسئولان این شهرداری، فردی را که نیرویی شرکتی محسوب می شده و می بایست مشغول به کارهای حجمی باشد، به صورت عامدانه یا غیرعامدانه در انجام امور پست های سازمانی به کار گرفته اند تا حق شکایت از شهرداری برای این فرد به وجود بیاید. 

نکته دیگر اینکه پس از طرح شکایت این فرد در دیوان عدالت اداری و صدور رای به نفع وی، شهرداری مربوطه در مهلت مقرر قانونی از حق اعتراض خود استفاده نمی کند! تا رای بدوی دیوان به همان کیفیت قطعی شده و در نهایت شهرداری مجاب به تبدیل وضعیت این فرد از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین شود. 

در همین راستا باید از شهردار وقت این شهر پرسید: 

 1. چرا یک نیروی شرکتی در پستی سازمانی به کار گرفته شده تا حق شکایت برای این فرد به وجود بیاید؟  

۲٫ چرا شهرداری در مهلت مقرر قانونی از حق قانونی خود برای اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری استفاده نکرده است؟ 

۳٫ فرد شاکی، خود در بخش حقوقی شهرداری مشغول به فعالیت بوده است. به عبارت دیگر این فرد خودش می بایست از حقوق شهرداری در برابر شکایت خودش دفاع کند و نتیجه هم این می شود که شهرداری در لایحه ای به جای دفاع از حقوق خود، اظهارات شاکی را تایید می کند!! بر این اساس این احتمال قویاً وجود دارد که وی نه تنها هیچ دفاعی از حقوق شهرداری به عمل نیاورده باشد بلکه از طریق دسترسی به سامانه ابلاغ قضایی شهرداری مربوطه، مانع از اطلاع شهردار وقت و سایرین از حکم بدوی مربوط به خود شده تا مهلت قانونی اعتراض سپری شده و حکم به نفع او قطعی شود! 

در پایان امید است نهادهای نظارتی و بازرسی با بررسی دقیق این موضوع و پس از حصول اطمینان از تخلف برخی افراد در این میان، تمام متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنند تا برخی تصور نکنند بیت المال ارث پدری آنان است و با خیال راحت می توانند به آن دست درازی کنند.