به گزارش خزر آنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۷ میلیون و۲۰۰ هزار ریال

به گزارش خزر آنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۷ میلیون و۲۰۰ هزار ریال