به گزارش خزرآنلاین، با حکم دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان، “محمدنوروزی پیردهی” به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان رشت منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: “با توجه به اهمیت و رسالت سازمان و اولویت برنامه های هدفمند و پایدار از شما انتظار می رود تمام توان خویش را در انجام […]

به گزارش خزرآنلاین، با حکم دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان، “محمدنوروزی پیردهی” به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان رشت منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: “با توجه به اهمیت و رسالت سازمان و اولویت برنامه های هدفمند و پایدار از شما انتظار می رود تمام توان خویش را در انجام وظایف  محوله بکار گیرید.”

گفتنی است پیش از این دکتر مانک ییلاق بیگی ریاست اداره بهزیستی شهرستان رشت را بر عهده داشت.