به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورا با حضور شهردار رشت و پاسخگویی او به سوالات شورانشینان احتمالا به جلسه ای پر حاشیه و جذاب تبدیل خواهد شد. اگرچه حاج محمدی می بایست حداقل برای اقناع افکار عمومی پاسخ هایی مناسب را در چنته داشته باشد اما آیا میتوان تمام داستان را تنها در آن چه […]

به گزارش خزرآنلاین، جلسه امروز شورا با حضور شهردار رشت و پاسخگویی او به سوالات شورانشینان احتمالا به جلسه ای پر حاشیه و جذاب تبدیل خواهد شد.

اگرچه حاج محمدی می بایست حداقل برای اقناع افکار عمومی پاسخ هایی مناسب را در چنته داشته باشد اما آیا میتوان تمام داستان را تنها در آن چه که در ظاهر در جریان است، خلاصه نمود؟ به بیان دیگر، حتی اگر شهردار رشت امروز بهترین پاسخ ها را هم بدهد، باز هم بعید است که برخی از معدود شورانشینان مخالف شهردار از این پاسخ ها قانع شوند، بالاخره کسی را که برای قانع نشدن آمده، با هیچ منطقی نمیتوان قانع کرد!

متاسفانه شهرداری مدت هاست که در قید و بند خط قرمزهای نانوشته اسیر است. خط قرمزهایی که با خط کش برخی شورانشینان ترسیم شده و نه تنها دست و پای شهردار و شهرداری را بسته بلکه نقش مشورتی یک عضو شورا تا سر حد ابزاری برای حفظ یک مدیر ناکارآمد تنزل داده است. 

نمونه واضح این خط قرمزهای انسانی را می توان در برخی از منتسبین فعلی به وضوح دید. از خانم “ن.پ” گرفته تا آقای “پ.ش” 

این خط قرمزها مدت هاست که بلای جان شهرداری شده اند. نورچشمی هایی که نه پشتوانه رضایت مردم بلکه به پشت گرمی حمایت یک عضو شورا نه تنها در شهرداری می تازند و واهمه ای از تغییر شهرداران ندارند، بلکه حتی در خلوت برای تصدی بر سرپرستی شهرداری نقشه ها می کشند!