به گزارش خزرآنلاین، اثار ظریفی که درنوع خودبرای اولین بار به جهت زیباسازی سیمای شهر و افزایش نشاط اجتماعی برای رشتوندان به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری رشت طراحی و اجرا شده اند. تعدادی از این آثار با محوریت آئینی و مذهبی و تعدادی به صورت رنگ امیزی های شاد و جذاب بوده […]

به گزارش خزرآنلاین، اثار ظریفی که درنوع خودبرای اولین بار به جهت زیباسازی سیمای شهر و افزایش نشاط اجتماعی برای رشتوندان به همت سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری رشت طراحی و اجرا شده اند.

تعدادی از این آثار با محوریت آئینی و مذهبی و تعدادی به صورت رنگ امیزی های شاد و جذاب بوده و این روند در ماه های آتی نیز ادامه دار خواهد بود.