به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال

به گزارش خزرآنلاین، اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال